Na izboru za Lice Lencia mogu da učestvuju fotogenične djevojke ljupkog lica i njegovane, koje su u starosnoj dobi između 16 i 35 godina.

Djevojkama mlađim od 18 godina za učešće je potrebna pismena saglasnost roditelja ili staratelja. Roditelji, odnosno staratelji, moraju pismenu saglasnost da pošalju na adresu Zlatarna Celje d.o.o.Sarajevo, Obala Kulina bana 6, 71000 Sarajevo (za Lice Lencia).

Dole potpisani/-a (ime, prezime, JMBR, adresa stanovanja, broj lične karte i MUP gde je izdata) saglasan/a sam sa učešćem svog djeteta (ime, prezime, JMBR, adresa) na izboru Lice Lencia.

Na izboru Lice Lencia mogu da učestvuju djevojke koje su prijavni obrazac pravilno popunile i predale na vrijeme putem interneta. Obrasce za prijavu primamo do 30. oktobra 2014. Nagradni konkurs traje od 1. jula zaključno sa 30. oktobra 2014. Slanje oglasa za kandidatkinje koje žele da učestvuju na izboru završava se 30. oktobra 2014. u ponoć. Pobjednica se proglašava u decembru mjesecu. Sve informacije o vremenu i mjestu proglašenja pobjednica će biti objavljene na vrijeme.

Podaci moraju da budu pravilni i tačni, a davanje netačnih podataka kažnjavamo oduzimanjem prava na učešće na izboru za Lice Lencia. Prijava mora da sadrži dvije različite fotografije. Biće nam drago ako na fotografiji bude vidljiv nakit Lencia. Fotografije ne treba da budu starije od tri mjeseca. Na našoj internet stranici ćemo poslije preliminarnog izbora objaviti samo najadekvatnije fotografije.

Fotografije koje ne budu odgovarale tehničkim kriterijumima (min. 1Mb) ili budu imale neadekvatnu sadržinu, neće biti objavljene. Administrator internet stranice zadržava pravo na procjenu adekvatnosti fotografija.

Time što se prijave na izbor Lice Lencia, kandidatkinje su saglase sa prostorno neograničenom i neprenosivim pravom na korištenje objavljenih fotografija. Korištenje sadržaja obuhvata naročito pravo na javno objavljivanje. Korištenje sadržine obuhvata pravo na raspolaganje javnosti, javno emitovanje, javno prikazivanje, kopiranje, prevode, pravo na korištenje djela priloga i distribucije objavljenih fotografija - u bilo koje svrhe (uključujući korištenje u marketinške i promotivne svrhe u različitim promotivnim kanalima), sve po procjeni organizatora. Isto tako kandidatkinje dozvoljavaju objavljivanje fotografija, imena i prezimena na internet stranicama u vlasništvu Zlatarne Celje d.d., u štampanim i elektronskim medijima.

Prijave slati isključivo na obrascu na internet stranici licebih.lencia.si!

Za sve koji budu glasali za svoju kandidatkinju, pripremili smo posebnu nagradu. Po završetku konkursa, održaće se izvlačenje, a nagrada je Lencia sat. Prijavljivanjem svoje elektronske adrese prilikom glasanja, dozvoljavate da Zlatarna Celje d.d. elektronsku adresu upiše u svoju bazu i da je koristi u različite marketinške svrhe. Žiri će 10. novembra nasumično izabrati nagrađenog koji je dao svoj glas bilo kojoj kandidatkinji na konkursu za izbor Lice Lencia. Ime i prezime onoga koji je dao svoj glas i koga žiri bude izvukao

 
SLO HRV SRB BIH BUL
 
© 2010 - 2019 Zlatarna Celje d.d. | Sva prava pridržana. | Pogoji uporabe | Piškotki